Over ons

Zorgleeuw is opgericht door Furgell Pansa. Furgell heeft bijna 10 jaar ervaring als medewerker in de zorg. Tijdens zijn werk heeft hij kunnen zien en ervaren wat er allemaal goed gaat én wat er beter kan.

Furgell heeft ook ontdekt waar zijn eigen kracht ligt: naast het werk zelf het verbinden van mensen, kansen zien, het motiveren en enthousiasmeren van collega’s en zorgen voor de goede man of vrouw op de juiste plek. De skills van een verbinder, waardoor het idee ontstond een platform te beginnen waar vraag en aanbod elkaar kan ontmoeten. Inclusief professionele ondersteuning zodat zorgvrager én zorgverlener het beste kunnen ontvangen en geven. Zo ontstond Zorgleeuw.

Onze kernwaarden

Zorgleeuw is een leeuw als het om zorg gaat. Vasthoudend! Onze kernwaarden:

  • Iedereen heeft recht op professionele en liefdevolle zorg
  • Kwaliteit
  • Weten wat er speelt
  • De juiste man/vrouw op de juiste plek

Zorg ontvangen is voor veel mensen net zo lastig als zorg geven. Onze zorgverleners werken met hun handen én met hun hart. U bent zeker van een hoge kwaliteit zorgverlening.
Omdat wij voortdurend op de hoogte blijven van alle ins en outs, weten wij ook wat er speelt. Zodat we daar tijdig op kunnen inspelen en problemen vóór zijn of direct kunnen verhelpen.

Wij van Zorgleeuw zorgen zelf ook: wij zorgen er namelijk voor dat de zorgverlener past bij de persoon, de groep of de instelling. Zo voelt iedereen zich prettig. Wij spelen in op de vraag en gaan door waar anderen stoppen.

Waar anderen stoppen, gaan wij door

Ons motto “waar anderen stoppen gaan wij door” maken we graag waar. Wat dat precies inhoudt?
In de meeste zorgomgevingen loopt men wel ergens tegen aan. Een probleem, iets dat minder goed werkt of loopt. Meestal is het vinden van een oplossing moeilijk en wordt er alleen bijgestuurd. De problemen zijn dan in de kiem vaak nog aanwezig.
Zorgleeuw laat het er niet bij zitten maar staat op: wij gaan met het probleem aan de slag en zorgen voor een oplossing.

Preventie is daarbij een belangrijk instrument. Zorgleeuw maakt dan ook een periodieke evaluatie op de groep zodat problemen tijdig worden gesignaleerd en onderkend. Dat is al de helft van de oplossing.
Een ander belangrijk instrument dat wij inzetten: out of the box denken. Nét even anders. Creatief. Wij luisteren naar onze zorgmedewerkers én naar de zorgontvanger(s). Het grote voordeel daarvan is dat nieuwe ideeën en voorstellen ruimte krijgen en waar nodig kunnen worden ingezet. Wij maken gebruik van ieders sterke kanten en eigenschappen.

Uitzenden, detacheren, loondienst

Zorgleeuw zorgt voor personeel dat bij u past. Voor korte of langere tijd in verschillende vormen. U kunt kiezen voor iemand op uitzendbasis of voor detacheren, eventueel met zicht op een vast dienst verband. Vervanging van zwangerschap, bij ziekte of om andere redenen. Alles is bespreekbaar en vaak is er veel mogelijk. Wij overleggen met de zorgvrager over alle wensen en zoeken een geschikte kandidaat die past bij uw instelling, doelgroep en/of ervaring heeft met bepaalde ziektebeelden.

Meld je vrijblijvend aan en vind jouw nieuwe baan.

Zorgleeuw is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau op het gebied van MVG, NAH, VB, Autisme, LVB, EMB en Psychiatrie.

Direct inzet nodig? Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Bel ons direct: (020) 261 22 08