Personeelstekort in de zorg

Personeelstekort in de zorg; waarschijnlijk is dit geen onderwerp dat je voorbij is gegaan. Dit probleem kennen we al jaren, maar vooral na de Corona pandemie is dit probleem alleen maar gegroeid. Maar waar komt dit tekort vandaan? En wat zou hier de oplossing voor zijn? Het tekort in de zorgsector is een probleem dat zichzelf in stand houdt. Het werk in de zorg wordt door velen als fysiek en mentaal zwaar ervaren. Vooral in de pieken van de Corona pandemie was dit een probleem dat goed zichtbaar werd. Daarnaast ligt de algemene werkdruk hoog. Ondanks dat we na twee jaar van vrijwel alle maatregelen af zijn, is Corona wel nog onder ons. Ook isolatie bij een positieve test is nog steeds een dringend advies. Hierdoor vallen regelmatig collega’s uit en maakt dit de werkdruk voor overig personeel alleen maar groter.

Tot slot is het grootste deel van het zorgpersoneel het niet eens met het salaris dat hier tegenover staat. Maar hoe breekt de sector uit dit patroon? Wij zijn er van overtuigd dat dit probleem kan worden opgelost door personeel te belonen en tegelijkertijd toegankelijk en betaalbaar te houden. Er moet ruim budget zijn voor de zorgsector, zodat problemen kunnen worden opgelost. Maar ook zodat het voor toekomstig zorgpersoneel aantrekkelijker wordt gemaakt om in deze sector te gaan werken.

Zorgleeuw is dé intermediair tussen zorgprofessional en zorgorganisatie. Neem voor meer informatie een kijkje op onze website.

Meld je vrijblijvend aan en vind jouw nieuwe baan.

Zorgleeuw is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau op het gebied van MVG, NAH, VB, Autisme, LVB, EMB en Psychiatrie.

Direct inzet nodig? Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Bel ons direct: (020) 261 22 08